Sajtómúzeum

 

 

A Sajtó

Erdélyi Magyar Hír-Vívő

ERdélyi Magyar Hír-Vivő "1790 Szentgyörgy havának (április) 3-ikán megindult az első erdélyi magyar hírlap, az »Erdélyi Magyar Hírvivő« Nagyszebenben, Hochmeister Márton királyi szabadsággal bíró könyvnyomtatónál. A lapot Fábián Dániel táblai hivatalnok és Cserey Elek neves jogtudós és historikus szerkesztették. Az 1790 februárban kibocsátott előfizetési felhívás szerint áprilistól júniusig hetenként egyszer, júniustól az év végeig hetenként kétszer akarták kiadni a lapot s a kilencz hónapra egy aranyban állapították meg az előfizetési díjat."

(Gyalui Farkas: Az első erdélyi magyar hírlap. In: Vasárnapi Újság 1903. 542. p.)

Az Erdélyi Magyar Hírvivő tizenegy, az Országos Széchényi Könyvtárban lévő számával kezdtük meg az első erdélyi magyar hírlap digitalizálását. A teljes digitális változat elkészítéséhez azonban könyvtárközi, sőt, nemzetközi ehyüttműködésre lesz szükség.

Adatok:

Cím:
Erdélyi Magyar Hír-Vívő
Megjelenés:
Hochmeister Márton, Nagyszeben, Kolozsvár, 1790.
Számozás:
1790. ápr.3. - 1790. dec.30.
Periodicitás:
hetenként, 1790. júl. 4-től hetenként kétszer
Nyelv:
magyar
Lelőhely:
  • OSZK 31.248
    1790. 10., 43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 53., 54., 58., 59., 61.

További számok:

  • MTA (36., 37., 38.)
  • FSZEK (1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47.)
  • Ráday Könyvtár (48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 59., 60., 61.)
  • Kolozsvári Egyetemi Könyvtár (1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12.)
Kapcsolatok:
Toldalék az Erdélyi Magyar Hír-Vívő ...dik számához, 1790 (FSZEK)
Terjedelem:
OSZK: 106 old. octavo
Digitalizálva:
106 oldal
Szolgáltatás:
  • 150 dpi JPEG
  • Láma PDF
Teendő:
  • OCR-teszt
Megjegyzés:
Veszélyeztetett anyag
Kiadás:
nincs
Irodalom:
Sajtómúzeum Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007