Sajtómúzeum

 

 

A Sajtó

Mercurius Veridicus ex Hungaria

Az első magyar hírlap, a Rákóczi-szabadságharc lapja. Szerkesztője Ráday Pál és Ebeczky Sámuel. Mercurius Veridicus

Adatok:

Cím:
Mercurius Veridicus ex Hungaria
Megjelenés:
Lőcse, Bártfa, kézirat, 1705-1710.
Számozás:
1705. Maji. – 1710. Martii
Periodicitás:
Rendszertelenül, majd havonként
Nyelv:
latin
Lelőhely:
Kapcsolat:
nincs
Terjedelem:
36 l. quarto
Digitalizálva:
36 old.
Szolgáltatás:
 • 150 dpi JPEG
 • HTML szöveges keret
Teendő:
A hiányzó szám (1708. aug.) felkutatása
Megjegyzés:
Az első magyar hírlap.
Kiadás:

II. Hasonmás kiadások, másolatok

1. szám (1705. május)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [21-24].p.

2. szám (1705. augusztus)

 • Pesti Napló 1907: Rákóczi Album. II. Rákóczi Ferenc és kurucai. A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás. Budapest, 1907. 61. l.
  („Hasonmás a »Mercurius veridicus« című újság 1705. aug. 16. számának első lapjáról. Eredetije a porosz kir. állami titkos levéltárban.”)
 • Markó 1934: Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam, 1933-1935. cyclus) 81.p. („A Mercurius Veridicus 1705. augusztus 16-i számának első oldala.”)
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [27-33].p.

3. szám (1706. augusztus)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [37-44].p.

4. szám (1708. augusztus)

 • Esze 1946: Esze Tamás: A Mercurius Veridicus kérdéséhez. = Magyar Könyvszemle. 1946. 1/4.sz. 36/37.p. [4 sztl. l.]
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [47-50].p.

5. szám (1710. január)

 • Szimonidesz 1939: Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. = Magyar Könyvszemle 3. folyam 58. év. 1939. 4. füz. Melléklet [1-7]. p.
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [53-59].p.

6. szám (1710. február)

 • Szimonidesz 1939: Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. = Magyar Könyvszemle 3. folyam 58. év. 1939. 4. füz. Melléklet [9-15]. p.
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [63-69].p.

7.szám (1710. március)

 • Szimonidesz 1939: Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. = Magyar Könyvszemle 3. folyam 58. év. 1939. 4. füz. Melléklet [17-24]. p.
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) [73-80].p.

Szövegközlések

1. szám (1705. május)

 • Thaly 1879: Thaly Kálmán: Az első hazai hírlap 1705-1710. Budapest, 1879. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VIII. 4.) 12-15. p. [Nyomtatott példány alapján.]
 • Thaly 1883: Thaly Kálmán: Kurucz hírlapok 1705-ből Berlinben. = Magyar Könyvszemle 8. évf. (1883[1884].) 5-6.füz. 233-238.p.
 • Ráday 1955: Ráday Pál iratai. I. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc és Pap László. Budapest, 1955. 245-248.p.

2. szám (1705. augusztus)

 • Thaly 1883: Thaly Kálmán: Kurucz hírlapok 1705-ből Berlinben. = Magyar Könyvszemle 8. évf. (1883[1884].) 5-6.füz. 238-245.p.
 • Ráday 1955: Ráday Pál iratai. I. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc és Pap László. Budapest, 1955. 319-323.p.

3. szám (1706. augusztus)

 • Thaly 1879: Thaly Kálmán: Az első hazai hírlap 1705-1710. Budapest, 1879. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VIII. 4.) 21-25. p. [Kézirat nyomán.]
 • Ráday 1955: Ráday Pál iratai. I. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc és Pap László. Budapest, 1955. 689-693.p.

4. szám (1708. augusztus)

 • Ráday 1961: Ráday Pál iratai. II. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc és Pap László. Budapest, 1955. 444-449.p.

5. szám (1710. január)

 • Thaly 1879: Thaly Kálmán: Az első hazai hírlap 1705-1710. Budapest, 1879. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VIII. 4.) 34-40. p. [Kézirat nyomán.]

6. szám (1710. február)

 • Hellebrant 1895: Hellebrant Árpád: Adalék a Rákóczi-kor irodalmához. = Történelmi Tár, 1895. 620-624.p.

7.szám (1710. március)

 • Hellebrant 1895: Hellebrant Árpád: Adalék a Rákóczi-kor irodalmához. = Történelmi Tár, 1895. 624-629.p.

Fordítások

1. szám (1705. május)

 • Thaly, 1866: Nyomtatott hírlapok a kuruczvilágban 1705-1708. Történeti értekezés Thaly Kálmántól. = Vasárnapi Újság 13. évf. 11. sz. (1866. márczius 18.) 122-123. p.; 13. évf. 12. sz. (1866. márczius 25.) 138-139.p.
  [Hungarian translation.]
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 83-88.p. [Hungarian translation.]

2. szám (1705. augusztus)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 89-97.p. [Hungarian translation.]

3. szám (1706. augusztus)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 99-104.p. [Hungarian translation.]

4. szám (1708. augusztus)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 105-109.p. [Hungarian translation.]

5. szám (1710. január)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 111-118.p. [Hungarian translation.]

6. szám (1710. február)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 119-124.p. [Hungarian translation.]

7. szám (1710. március)

 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica) 125-131.p. [Hungarian translation.]
Irodalom:
 • Benda 1979: Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca Historica)
 • Esze 1946: Esze Tamás: A Mercurius Veridicus kérdéséhez. = Magyar Könyvszemle. 1946. 1/4.sz. 25-36.p. [+4 sztl. l.]
 • Esze 1953: Esze Tamás: A Mercurius-kérdés revíziója. = Magyar Könyvszemle. 57. évf. (1953.) 1/4.sz. 57-75.p.
 • Géresi 1906: Géresi Kálmán: A lőcsei új könyvtár. = Századok 40. évf. (1906.) -670-.p.
 • Hangodi, 1996: Hangodi Ágnes: A Vedomosti és a Mercurius Veridicus. = Magyar Könyvszemle 112. évf. (1996.) 1. sz. 97-106.p.
 • Hanskarl 1940: Hanskarl Erzsébet: Budai, óbudai és pesti hírek a „Wiennerisches Diarium” első ötven évfolyamában (1703-1752.) Budapest, 1940. (Tanulmányok. Kiadja a Fővárosi Könyvtár, Budapest)

 • Hellebrant 1895: Hellebrant Árpád: Adalék a Rákóczi-kor irodalmához. = Történelmi Tár, 1895. 619-629.p.
 • Kont 19135: Kont Ignác: Bibliographie française de la Hongrie (1521-1910.). Paris, 1913.
 • Máté 1943: Máté Károly: Az első magyarországi hírlap kérdése. Budapest, Magyar Sajtótudományi Társaság, 1943. (sajtótudományi Könyvtár 3.) (Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1943. évi II. füzetéből.)
 • Markó 1934: Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam, 1933-1935. cyclus)
 • Szalay, 1859: Szalay László: Magyarország története. VI. kötet. Pest, 1859.
 • Szimonidesz 1939: Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. = Magyar Könyvszemle 3. folyam 58. év. 1939. 4. füz. 340-p.; melléklet [1-24.] p.
 • Szimonidesz 1940: Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1939. 4. számából. (A különlenyomatból a hasonmás-melléklet hiányzik.)
 • Szimonidesz 1954.: Szimonidesz Lajos: A Rákóczi-kor újságirodalma. 1700-1711. [Budapest, 1954.] (Kézirat.)
 • Thaly, 1866: Nyomtatott hírlapok a kuruczvilágban 1705-1708. Történeti értekezés Thaly Kálmántól. = Vasárnapi Újság 13. évf. 11. sz. (1866. márczius 18.) 122-123. p.; 13. évf. 12. sz. (1866. márczius 25.) 138-139.p.
 • Thaly 1879: Thaly Kálmán: Az első hazai hírlap 1705-1710. Budapest, 1879. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VIII. 4.)
 • Thaly 1883: Thaly Kálmán: Kurucz hírlapok 1705-ből Berlinben. = Magyar Könyvszemle 8. évf. (1883[1884].) 5-6.füz. 229-245.p.
Sajtómúzeum Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007